БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Угаалга хими цэвэрлэгээ
  • Индүүдлэг
  • Оёдол
  • Шуудан хүргэлт
  • Зочдод мэдээлэл, зөвөлгөө өгөх
  • Өглөөний сэрээх дуудлага
  • Такси дуудлагын үйлчилгээ
  • Тахир дутуу хүмүүст ээлтэй үйлчилгээ үзүүлнэ