УУЛЗАЛТЫН ӨРӨӨ

Нэг дор 8-12 хүнд үйлчлэх боломжтой. Уулзалт, семинар, сургалтын зориулалтай иж бүрэн тавилга, дуу чимээ шингээх тохь тухыг хангах хивсэнцэр шалтай. Wi-Fi орчин, цагаан самбар, эйркондишн, LCD телевизороор тоноглогдсон. Хурлын нарийн бичиг, кофены завсарлагын үйлчилгээтэй. Бизнес төвтэй дотоод сүлжээгээр холбогдсон тул хэвлэх, хувилах гэх мэт үйлчилгээг шууд ашиглах боломжтой.

  • Цагаан самбар
  • LCD телевизор
  • Wi-Fi интернэт
  • Бизнес төвтэй холбогдох боломж
  • Нарийн бичиг
  • Кофены завсарлага
  • Эйркондишн
  • Хивсэнцэр